Impressum

Kurs II stopnia dla zawansowanych – weekendowy

Kurs rozpoczyna się w czwartek po południu. Na tym kursie zapoznacie się Państwo z nowymi trendami w wędkarstwie muchowym, poznacie szerzej poszczególne metody połowu ryb. Poszerzycie Państwo swoją dotychczasową wiedzę na temat życia ryb i owadów, naśladowania drobnej fauny wodnej oraz udoskonalicie swoje umiejętności w zakresie sposobów kręcenia much.

Program kursu

Dzień pierwszy
Kurs rozpoczynamy o godz.16.00 omówieniem nowości sprzętowych oraz omówieniem nowych trendów w wędkarstwie muchowym. Zajęcia trwają do godz. 18.00.

Dzień drugi
Od godz. 9.00 do 12.00 - życie oraz zachowanie się ryb i owadów, naśladowanie drobnej fauny wodnej i poszczególne sposoby kręcenia sztucznych much. Po południu od godz. 15.00 do 18.00 pokaz technik rzutowych na trawie (rzut skandynawski , spod kija , Rool Cast, Spey Cast, Double Spey Cast).

Dzień trzeci
Od godz. 9.00 do 12.00 metody połowu - najnowsze trendy i techniki w wędkarstwie muchowym. Po południu od godz. 15.00 do 18.00 trenowanie omawianych technik i metod połowu nad wodą oraz wykorzystywanie w praktyce wiedzy na temat zachowania się ryb i owadów .

Dzień czwarty
Od godz. 9.00 do 12.00 - w tym dniu szkolić będziemy metodę tzw. dolnej nimfy ze szczególnym uwzględnieniem techniki długiej i krótkiej oraz agresywnej nimfy. Po południu od godz. 15.00 do 18.00 indywidualne doskonalenie nabytych wcześniej umiejętności nad wodą.

Sport-Fly.eu